Ondersteuning

Voor ons is het belangrijk dat jij je optimaal kunt ontwikkelen tot een zelfstandig persoon. Goede ondersteuning is hierin van groot belang. Bij Scala doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

De Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor bij wie jij en je ouders terecht kunnen met vragen. De mentor ondersteunt je en roept, indien nodig, de hulp in van specialisten binnen de school. De mentor heeft als taak je goed in de gaten te houden en helpt waar nodig.

Begeleidinggesprekken

Heb je wat extra ondersteuning en/of sturing nodig? Dan plannen we een begeleidingsgesprek met je mentor. Zo'n gesprek kan te maken hebben met schoolse zaken, maar ook met situaties die buiten school spelen. In bepaalde gevallen ligt de oplossing binnen handbereik, maar soms is een langer traject nodig. Daarin ondersteunen we je stap voor stap. Je staat er nooit alleen voor!

Steunlessen

Extra hulp kan nooit kwaad. Nog wat uitleg over een onderwerp of wat meer oefening. Als dat niet genoeg is, bestaan er ook nog steunlessen. Een vorm van bijles, zodat je geen achterstand oploopt.

Huiswerkbegeleiding

Niet iedereen kan of wil thuis na school huiswerk maken. Daarom biedt Scala de mogelijkheid om 4x in de week gebruik te maken van een stille huiswerkklas onder begeleiding van een docent. Gratis!

Faalangsreductie- of examenvreestraining

Sommige leerlingen zijn voor een toets of examen zo gespannen, dat ze veel minder presteren dan ze eigenlijk kunnen. Deze leerlingen komen in aanmerking voor een training. Deze training leert je blokkades op te heffen die een goede prestatie in de weg staan. Zo begin je vol zelfvertrouwen aan je toetsen!

Cito-volg

Vanaf de basisschool krijg je te maken met toetsen. De resultaten van deze toetsen worden door leerkrachten van basisscholen bijgehouden in het zogenaamde leerling-volg-systeem. Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, houdt deze manier van toetsen meestal op. Bij Scala dus niet! Wij gaan gewoon door met het regelmatig in kaart brengen van je ontwikkeling. Op deze manier weet je precies waar je aan toe bent! En wij weten precies waar we jou bij moeten helpen!

Taal- en rekenbeleid

Taal en rekenen zijn belangrijke basisvakken om succesvol te kunnen zijn op school en in je latere leven. Voor zowel basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs geldt dat zij aan bepaalde taal- en rekeneisen moeten voldoen. Om het niveau van taal en rekenen te bewaken, werken we op Scala met Cito 0 t/m 2.