Klachtenregeling

Soms lopen zaken niet zoals bedoeld. Hier kan een klacht uit voortkomen die bespreekbaar moet worden. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan ongewenste omgangsvormen, klachten over de begeleiding van een leerling of over het uitvallen van lesuren.

Heeft u een klacht over de dagelijkse gang van zaken? Dan zal deze in overleg met de desbetreffende leerling, ouders en de leerkracht of schoolleiding afgehandeld worden. Indien de klacht niet afdoende, in uw ogen, weggenomen wordt, dan kan de klacht via onderstaand klachtenformulier voorgelegd worden aan de algemeen directeur.

Open het klachtenformulier