Ouderraad

De medezeggenschap die is geregeld in de Ouderraad heeft als doel de ouders meer te betrekken bij de school van hun kind. Een Ouderraad met ruime bevoegdheden, waarmee overleg wordt gevoerd over het beleid en waaraan verantwoording wordt afgelegd over de bereikte resultaten, is hiervoor een goed middel. De Ouderraad van Scala bestaat op dit moment uit 4 gekozen leden:

  • Dhr. Robert Boot, voorzitter
  • Mevr. Pascale van Delft, secretaris
  • Dhr. Gilbert van den Andel, lid
  • Dhr. Frank van der Stokker, lid