Schoolboeken

Voor wat betreft het bestellen van schoolboeken hoeven ouders geen actie te ondernemen. De school draagt zorg voor de bestelling van de boeken. Ouders krijgen wel een lijst van benodigdheden toegestuurd waarop materialen staan vermeld die naast de boeken nodig zijn, bijv. snelhechters, multomap etc.