Flags of Peace

Donderdag 21 september 2017 - De leerlingen van leerjaar 3 BB/KB hebben op donderdag 21 september 2017 deelgenomen aan een lesprogramma over het project Flags for Peace. 

Het programma laat kinderen en jongeren nadenken over de betekenis van vrede. Het stimuleert de dialoog over die vaak persoonlijke betekenis. En daagt ook uit de eigen opvatting visueel te maken met (symbolisch) gebruik van kleur en vorm.