Team Alert

Donderdag 12 oktober 2017 - Woensdag 11 oktober jl. is Team Alert langs gekomen op Scala voor het jaarlijkse verkeersdebat. Ook dit jaar deden alle leerlingen uit leerjaar 3 Beroepsgerichte leerwegen en alle leerlingen uit leerjaar 4 Mavo mee aan deze discussie.