Onze visie

Onze visie op onderwijs kenmerkt zich door 3 vragen die op Scala centraal staan. Wie ben je? Wat kan je? En wat wil je? Voor ons is het belangrijk dat leerlingen ontdekken wie ze zijn en zich ontplooien tot zelfstandige individuen met toegevoegde waarde voor de maatschappij.

Mensen zijn bijzonder

Mensen zijn hulpeloos geboren met het vermogen de toekomst te vormen. Mensen zijn divers. Juist hierin schuilt kracht: elk individu levert een eigen en waardevolle bijdrage aan de wereld van morgen. Wij geloven in de mogelijkheden van onze leerlingen en medewerkers.Zelfvertrouwen Onze leerlingen zijn (deels ongeslepen) pareltjes die hun glans krijgen in hun VMBO periode: als persoon en in de voorbereiding op hun werkhouding. We doen er alles aan om deze periode zo waardevol mogelijk te maken en eventuele belemmerende overtuigingen over de eigenwaarde en competenties weg te nemen en ze te vervangen door een gezonde dosis zelfvertrouwen!

Zelfstandigheid

Het VMBO is dé plek voor de eerste zelfstandige stappen. Hierbij zijn twee dingen van groot belang: zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Vanuit de autonome behoefte naar veiligheid, structuur en een "thuis" ontstaat en groeit zelfvertrouwen waarmee leerlingen durven ontdekken en op zoek gaan naar mogelijkheden in de maatschappij. Naar maatschappelijke rollen en beroepsmogelijkheden, maar vooral ook naar eigen competenties, wensen en behoeften.

Positieve bijdrage aan de maatschappij

Leerlingen die zich bewust zijn van hun mogelijkheden, kracht en wensen, vertalen dit naar hun gedrag en leveren zo een bijdrage aan de bevordering van sociale integratie en actief burgerschap. Altijd rekening houdend met de diversiteit van de samenleving.