Schoolleiding

Ben je benieuwd naar de schoolleiding en wie de betreffende contactpersoon is? Hieronder staan alle namen en e-mailadressen.

Directie:
de heer C.W.H. van Steen directeur c.vansteen@rocwb.nl
de heer J.C.A.N. Simons adjunct-directeur j.simons@rocwb.nl

Afdelingsleiding: 
de heer J.C.A.N. Simons afdelingsleider Mavo/Gemengde Leerweg j.simons@rocwb.nl
de heer P. Roselle afdelingsleider Beroepsgerichte Leerwegen p.roselle@rocwb.nl

Een aantal taken is gedelegeerd aan docenten met een coördinerende taak:

Leerjaarcoördinatoren:

Afdeling Mavo/Gemengde leerweg:

mevrouw M. Eestermans: leerjaar 1 en 2 m.eestermans@rocwb.nl
de heer B. Kielestein leerjaar 3 en 4 b.kielestein@rocwb.nl

Afdeling Beroepsgerichte leerwegen:

de heer J. Scheffers leerjaar 1 en 2 j.scheffers@rocwb.nl
de heer W. van Dongen leerjaar 3 en 4 w.vandongen@rocwb.nl

Decanen:
mevrouw L. Janzing l.janzing@rocwb.nl
mevrouw S. de Laat s.delaat@rocwb.nl
Mevrouw C. Schmidt c.schmidt@rocwb.nl

Ondersteuningscoördinatoren:
mevrouw M. Beugels mavo/gemengde leerweg m.beugels@rocwb.nl
mevrouw J. ter Huurne basis en kaderberoepsgerichte leerweg j.terhuurne@rocwb.nl

Examensecretaris:
de heer J. de Bruijn j.debruijn@rocwb.nl