Schoolprestaties

Wij willen graag eerlijk en helder communiceren over onze resultaten. Vandaar dat wij mee doen aan het project ‘Vensters voor Verantwoording’ van de sectororganisatie VO-Raad. Op grond van een aantal onderwerpen worden de schoolresultaten gemeten en vergeleken met andere scholen. De school kan bij iedere onderwerp een toelichting geven. Hierdoor krijg je een completer beeld van onze schoolprestaties.

Via de website van Scholen op de kaart kun je de gegevens opzoeken van Scala. Je kunt o.a. meer te weten komen over het schooladvies en plaatsing, doorstroom binnen de school, examencijfers, slagingspercentages en doorstroming naar vervolgonderwijs. Daarnaast is er nog meer informatie beschikbaar over de school.

Wil je graag nog meer informatie over onze school verzamelen? Dan kun je ook terecht op de website van Vensters.